درگاه ارتباطات مردمی ستاد

تلفن پاسخگویی ستاد امر به معروف و نهی از منکر (ساعات اداری): ۲۲۵۶۱۲۱۸ – ۰۲۱